Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday

Tiếng Anh:

HA LONG SMILE HOLIDAY INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Lu Hanh Quoc Te Ha Long Smile Holiday
Mã Số Thuế: 5702116438
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 11C, Khu 4A, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 03-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện: Trương Văn Đặng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday?

✓ Trả lời: 5702116438

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday?

✓ Trả lời: Tổ 11C, Khu 4A, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday là ai?

✓ Trả lời: Trương Văn Đặng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Lữ Hành Quốc Tế Hạ Long Smile Holiday?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo