Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka – Danh bạ công ty

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka

Tiếng Anh:

Mong Cai Osaka Production Of High-tech Equipment Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan San Xuat Thiet Bi Cong Nghe Cao Mong Cai Osaka
Mã Số Thuế: 5702095259
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 31-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Tâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka?

✓ Trả lời: 5702095259

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka?

✓ Trả lời: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Công Nghệ Cao Móng Cái Osaka?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo