Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh – Danh bạ công ty

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh

Cong Ty Co Phan Xay Dung Binh Nam Quang Ninh
Mã Số Thuế: 5702089456
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Ô số 27, Lô III KTX Bắc Trường Nguyễn Xuân Viết , Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 30-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đặng Phú Tuân
Ngành nghề chính: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh?

✓ Trả lời: 5702089456

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh?

✓ Trả lời: Ô số 27, Lô III KTX Bắc Trường Nguyễn Xuân Viết , Phường Cao Xanh, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh là ai?

✓ Trả lời: Đặng Phú Tuân

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bình Nam Quảng Ninh?

✓ Trả lời: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo