Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder – Danh bạ công ty

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Du Thuyen Ky Quan – Cruise Wonder
Mã Số Thuế: 5702080012
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu đô thị Đông Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 29-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Trường
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder?

✓ Trả lời: 5702080012

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder?

✓ Trả lời: Khu đô thị Đông Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Trường

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Thuyền Kỳ Quan – Cruise Wonder?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo