Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn

[ad_1]

Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn

Tiếng Anh:

QUANG SON LIVESTOCK DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

Cong Ty TNHH Phat Trien Chan Nuoi Quang Son
Mã Số Thuế: 5702115339
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Bản Cấu Phùng, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 19-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện: Nguyễn Anh Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn

Mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn?

✓ Trả lời: 5702115339

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn?

✓ Trả lời: Bản Cấu Phùng, Xã Quảng Sơn, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Phát Triển Chăn Nuôi Quảng Sơn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo