https://chitietcongty.com/thong-tin/-1371199.html – Cập nhật mới nhất

[ad_1]

Tiếng Anh:

CUONG HAI MC TRADING AND SERVICES JSC

Mã Số Thuế: 5702095971
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 10-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN XUÂN HẢI
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới

Mã số thuế của ?

✓ Trả lời: 5702095971

Số điện thoại liên hệ ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của ?

✓ Trả lời: Khu 7, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN XUÂN HẢI

Ngành nghề chính của ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo