https://chitietcongty.com/thong-tin/-1371202.html – Mới nhất

[ad_1]

Mã Số Thuế: 5702095869
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 4, Khu 13, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Ngày cấp GPKD: 10-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 10-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: BÙI CÔNG ANH
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới

Mã số thuế của ?

✓ Trả lời: 5702095869

Số điện thoại liên hệ ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của ?

✓ Trả lời: Tổ 4, Khu 13, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện pháp luật của là ai?

✓ Trả lời: BÙI CÔNG ANH

Ngành nghề chính của ?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]

Vi vu Quảng Ninh - Tất tần tật du lịch Quảng Ninh
Logo